Dětská univerzita Fakulty pedagogické

 

Šest žáků osmého ročníku se ve školním roce 2017/2018 stalo studenty Dětské univerzity Fakulty pedagogické.

Společně se zaregistrovali na webových stránkách deti.zcu.cz, kde si po přihlášení do systému pomocí zadaných registračních údajů vybírali některou z nabízených lekcí, které proběhly vždy ve čtvrtek od října do prosince 2018 v čase od 15.30 do 17.00. Jednalo se o lekce fyziky, technické výchovy, matematiky, pedagogiky, anglického jazyka, hudební kultury, výtvarné výchovy, psychologie, německého jazyka, výpočetní techniky, biologie, chemie a dějepisu.

Mezi úspěšné absolventy Dětské univerzity Fakulty pedagogické byli zařazeni účastníci, kteří absolvovali alespoň 12 vyučovacích hodin, tj. alespoň 6 různých dvouhodinových lekcí. Úspěšní absolventi obdrželi 8. února 2018 diplomy při slavnostní promoci v aule Fakulty pedagogické v budově Jungmannova 1, Plzeň.

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

 

V letošním školním roce 2017/2018 byla již po šesté vyhlášena soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Celostátním pořadatelem této akce je Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. Regionálním pořadatelem je Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary pro Karlovarský a Plzeňský kraj.

Soutěž je určena pro žáky a žákyně 8. a 9. ročníků základních škol, kteří mají zájem o přírodovědné obory. Skládá se ze tří kol a celostátního finále.

První kolo probíhá na základní škole, z kterého se kvalifikují 3 nejlepší chemici.

Druhé kolo je společné pro Plzeňský a Karlovarský kraj a 30 nejlepších chemiků postupuje do třetího kola, jež probíhá v Karlových Varech. Letos se podařilo hned dvěma žákyním Lence Říhové a Dagmar Jelínkové postoupit až do třetího (krajského) kola mezi třicet nejlepších.

Gratulujeme!

 

Okresní kolo ve stolním tenisu

V Kralovicích se konalo 25. 4. 2017 okresní kolo ve stolním tenisu a naši žáci si přivezli medaile. Stříbrnou vybojovala Dagmar Jelínková, Žaneta Soukupová a Lucie Šottová ve starších žákyních. Bronzovou medaili získali v kategorii starších žáků František Peterka, Ladislav Peterka a David Němec. Mladší žáci ve větší konkurenci obdrželi medaili bramborovou.

Obrovský úspěch našich recitátorek

V krajské recitační soutěži v Horšovském Týně se nám 20. 4. 2017 obzvláště zadařilo. Děvčata dokázala svým osobitým projevem zaujmout porotu natolik, že ocenila jejich vystoupení dvěma 1. místy (Patricie Hodková a Terezie Hodková) a čestným uznáním pro Martinu Vlkovou. Malá Páťa navíc získala od všech zúčastněných Cenu diváka.

Terezie Hodková bude reprezentovat naši školu na Celostátní přehlídce dětských recitátorů 9. – 15. 6. 2017 ve Svitavech.

Žák malé kozojedské školy na celostátní přehlídce! Řekněte, není to obrovský úspěch?

Soutěž Mladý chemik

Dne 10. ledna 2017 proběhla na Střední uměckoprůmyslové škole v  Karlových Varech praktická část regionálního kola soutěže Hledáme nového mladého chemika.
Do tohoto kola postoupilo 30 dětí, které ze zúčastnily teoretické části soutěže v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje (z celkového počtu 60 žáků). Za naši ZŠ vybojovali postup František a Anička Peterkovi.

Součtem bodů z obou částí získala Anička Peterková krásné i když trochu nevděčné 4. místo se 162 body (s 86 body ze sta z 3. kola). Bodový součet z obou částí regionálního kola rozhodl o třech soutěžících postupujících do posledního celorepublikového kola, od postupu tak Aničku dělilo několik málo bodů.

Velmi děkuji Aničce a Františkovi za skvělou reprezentaci školy a jejich nasazení, Aničce náleží obrovská gratulace k vynikajícímu výsledku.

Pythagoriáda – okresní kolo – 25.5.2016

Po úspěšném absolvování školního kola byli organizátory vybráni a pozváni do okresního kola Pythagoriády, které proběhlo na půdě Gymnázia Plasy, žáci osmé a šesté třídy – Anička Peterková, František Peterka, Kateřina Ulrich, Martin Šubrt, Terezie Hodková.

Blahopřejeme  Marii Anně Peterkové, která se stala úspěšnou řešitelkou okresního kola a obsadila 5. místo. Měla stejný počet bodů jako řešitel na třetím místě, ale v případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí datum narození řešitele (mladší získává lepší umístění). František Peterka 10. místo (stejný počet bodů jako 9.místo).

Gratulace patří i Martinovi Šubrtovi, který obsadil 5. místo z celkového počtu 24 řešitelů. Opět měl stejný počet bodů, jako řešitel na 3. místě. Kateřina Ulrich 16. místo, Terezie Hodková 19. místo (obě stejný počet bodů jako 14. místo).

Poděkování patří všem žákům za velmi úspěšnou reprezentaci školy, paní učitelce Mgr. Jaroslavě Benešové za přípravu žáků.

Matematická olympiáda – okresní kolo

Gratulujeme Kateřině Ulrich ke skvělému 1. místu a tedy k výhře v okresním kole matematické olympiády, kde získala plný počet bodů.

Dále blahopřejeme Marii Anně Peterkové k vynikajícímu 3. místu v okresním kole matematické olympiády a zisku 17 bodů z maximálních 18.
Naše poděkování za výbornou reprezentaci školy zasluhují dále František Peterka s 13 body a Terezie Hodková s 12 body, kteří se stali úspěšnými řešiteli a zároveň děkujeme paní učitelce Mgr. Benešové za individuální přípravu žáků na okresní kolo MO.
MO - 2016 - 8. ročník MO - 2016 - 6._ROCNIK