Okresní kolo recitace v Nýřanech

Velký úspěch a radost jsme zažili ve čtvrtek 21. 3. 2019 v Nýřanech, kde žáci naší školy obsadili první místa ve všech kategoriích. V každé kategorii bylo přibližně 20 účinkujících a dva nejlepší recitátoři postupují z každé kategorie do krajského kola v Horšovském Týně.

16. 4. 2019 nám držte palce.

Gratulujeme k postupu Elišce Havlové, Běle Havlíčkové, Patricii Hodkové, Karolíně Ulrich a Terezii Hodkové.

Děkuji za reprezentaci školy též Natálii Soukupové (čestné uznání), Adéle Heidenreichové a Matěji Moulisovi (náhradník do krajského kola).

Eva Doležalová

1. místo v celostátní soutěži putovalo do Kozojed

 

„Neuvěřitelné se stalo skutečností.“ I tak by se dal okomentovat obrovský úspěch naší malé školičky v celostátní soutěži recitátorů Ležácké veršování.

Dvě nejvyšší ocenění ze tří totiž získaly žákyně naší školy! Dne 8. listopadu 2018 se v celostátní přehlídce v památníku Ležáky stala absolutní vítězkou 2. kategorie žákyně 4. třídy Natálie Soukupová. Ocenění poroty ve 2. kategorii získala již ostřílená recitátorka 9. třídy Terezie Hodková. Svá vystoupení si užili i Karolína Ulrich (6. třída) a Matěj Moulis (9. třída).

Děkuji tímto žákům za úžasnou reprezentaci naší školy v celostátní soutěži.

Mgr. Eva Doležalová, ředitelka školy

Perla Plzeňského kraje 2018 – nominovaná Terezie Hodková

Na Nové scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni se uskutečnil v neděli 23. září 2018 galavečer Perla Plzeňského kraje, věnovaný talentovaným mladým umělcům celého Plzeňského kraje v několika oblastech umění. Nominovaná na Cenu hejtmana Plzeňského kraje byla i naše žákyně 9. třídy Terezie Hodková v oboru Umělecký přednes v kategorii Drama.

Terezie měla možnost postavit se na prkna plzeňského divadla spolu s ostatními nominovanými umělci do dvaceti let v oboru zpěv, hra na hudební nástroje, muzikál, tanec, výtvarné umění a design. Vystoupila s ukázkou prozaického textu Evžena Bočka Poslední aristokratka. A že to byl obdivuhodný výkon!

Terezko, jsme na tebe nesmírně pyšní. Dáváš svým přístupem příklad dalším pokračovatelům, které tu na škole již máme. Velké poděkování patří za úžasnou podporu celé tvojí rodině a tvým kamarádkám. Děkuji Ti za reprezentaci naší školy.

Eva Doležalová

sdr

Dětská univerzita Fakulty pedagogické

 

Šest žáků osmého ročníku se ve školním roce 2017/2018 stalo studenty Dětské univerzity Fakulty pedagogické.

Společně se zaregistrovali na webových stránkách deti.zcu.cz, kde si po přihlášení do systému pomocí zadaných registračních údajů vybírali některou z nabízených lekcí, které proběhly vždy ve čtvrtek od října do prosince 2018 v čase od 15.30 do 17.00. Jednalo se o lekce fyziky, technické výchovy, matematiky, pedagogiky, anglického jazyka, hudební kultury, výtvarné výchovy, psychologie, německého jazyka, výpočetní techniky, biologie, chemie a dějepisu.

Mezi úspěšné absolventy Dětské univerzity Fakulty pedagogické byli zařazeni účastníci, kteří absolvovali alespoň 12 vyučovacích hodin, tj. alespoň 6 různých dvouhodinových lekcí. Úspěšní absolventi obdrželi 8. února 2018 diplomy při slavnostní promoci v aule Fakulty pedagogické v budově Jungmannova 1, Plzeň.

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

 

V letošním školním roce 2017/2018 byla již po šesté vyhlášena soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Celostátním pořadatelem této akce je Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. Regionálním pořadatelem je Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary pro Karlovarský a Plzeňský kraj.

Soutěž je určena pro žáky a žákyně 8. a 9. ročníků základních škol, kteří mají zájem o přírodovědné obory. Skládá se ze tří kol a celostátního finále.

První kolo probíhá na základní škole, z kterého se kvalifikují 3 nejlepší chemici.

Druhé kolo je společné pro Plzeňský a Karlovarský kraj a 30 nejlepších chemiků postupuje do třetího kola, jež probíhá v Karlových Varech. Letos se podařilo hned dvěma žákyním Lence Říhové a Dagmar Jelínkové postoupit až do třetího (krajského) kola mezi třicet nejlepších.

Gratulujeme!

 

Okresní kolo ve stolním tenisu

V Kralovicích se konalo 25. 4. 2017 okresní kolo ve stolním tenisu a naši žáci si přivezli medaile. Stříbrnou vybojovala Dagmar Jelínková, Žaneta Soukupová a Lucie Šottová ve starších žákyních. Bronzovou medaili získali v kategorii starších žáků František Peterka, Ladislav Peterka a David Němec. Mladší žáci ve větší konkurenci obdrželi medaili bramborovou.

Obrovský úspěch našich recitátorek

V krajské recitační soutěži v Horšovském Týně se nám 20. 4. 2017 obzvláště zadařilo. Děvčata dokázala svým osobitým projevem zaujmout porotu natolik, že ocenila jejich vystoupení dvěma 1. místy (Patricie Hodková a Terezie Hodková) a čestným uznáním pro Martinu Vlkovou. Malá Páťa navíc získala od všech zúčastněných Cenu diváka.

Terezie Hodková bude reprezentovat naši školu na Celostátní přehlídce dětských recitátorů 9. – 15. 6. 2017 ve Svitavech.

Žák malé kozojedské školy na celostátní přehlídce! Řekněte, není to obrovský úspěch?

Soutěž Mladý chemik

Dne 10. ledna 2017 proběhla na Střední uměckoprůmyslové škole v  Karlových Varech praktická část regionálního kola soutěže Hledáme nového mladého chemika.
Do tohoto kola postoupilo 30 dětí, které ze zúčastnily teoretické části soutěže v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje (z celkového počtu 60 žáků). Za naši ZŠ vybojovali postup František a Anička Peterkovi.

Součtem bodů z obou částí získala Anička Peterková krásné i když trochu nevděčné 4. místo se 162 body (s 86 body ze sta z 3. kola). Bodový součet z obou částí regionálního kola rozhodl o třech soutěžících postupujících do posledního celorepublikového kola, od postupu tak Aničku dělilo několik málo bodů.

Velmi děkuji Aničce a Františkovi za skvělou reprezentaci školy a jejich nasazení, Aničce náleží obrovská gratulace k vynikajícímu výsledku.