Matematická olympiáda – okresní kolo

Gratulujeme Kateřině Ulrich ke skvělému 1. místu a tedy k výhře v okresním kole matematické olympiády, kde získala plný počet bodů.

Dále blahopřejeme Marii Anně Peterkové k vynikajícímu 3. místu v okresním kole matematické olympiády a zisku 17 bodů z maximálních 18.
Naše poděkování za výbornou reprezentaci školy zasluhují dále František Peterka s 13 body a Terezie Hodková s 12 body, kteří se stali úspěšnými řešiteli a zároveň děkujeme paní učitelce Mgr. Benešové za individuální přípravu žáků na okresní kolo MO.
MO - 2016 - 8. ročník MO - 2016 - 6._ROCNIK