2018 / 2019

Dnes 5. října jsme netradičně v sudý týden zahájili činnost badatelského kroužku.

Další kroužek je 12. října a pak už pravidelně každý lichý týden v pátek od 12:45 do 14:45.

19. října začíná svoji činnost kroužek výtvarný.

 

Den otevřených dveří s Badatelským kroužkem – červen 2018

Dnes 15. června odpoledne se na dvě hodiny otevřely dveře druhého stupně základní školy pro všechny příznivce vědeckého bádání. Děti si připravily různá stanoviště plná pokusů. U vchodu všechny přivítal Olda Štěrba a pak je on a Karolka Ulrich učili základům mikroskopování, Lucka Lomičková vysvětlovala spolu s Páťou Hodkovou chromatografii, Majda Řenčová seznámila všechny s nenewtonovskou kapalinou pomocí pokusů se škrobem, Vítek Havlíček zařídil výbuch sopky, Anička Ciprová předvedla hořlavost silic citrusů. Celá jedna třída byla věnována elektronickým pokusům, které si pomocí stavebnice Lego mindstorms připravili Martin Šubrt s Matějem Moulisem, u Ondry Lomičky, Honzy Blechy a Honzy Švejkovského se s použitím sady Pasco měřila teplota, tlak a síla. Na posledním stanovišti nabídla Terka Hodková plamenové zkoušky alkalických kovů. Členové kroužku sklidili obrovskou pochvalu, která pro ně byla asi tím nejlepším oceněním jejich celoroční práce. Byli skvělí!

 

ROBOTI Lego mindstorms

CHROMATOGRAFIE

SOPKA

CHROMATOGRAFIE

MĚŘENÍ TEPLOTY

MIKROSKOPOVÁNÍ

Den otevřených dveří s Badatelským kroužkem – červen 2018

Dnes 15. června odpoledne se na dvě hodiny otevřely dveře druhého stupně základní školy pro všechny příznivce vědeckého bádání. Děti si připravily různá stanoviště plná pokusů. U vchodu všechny přivítal Olda Štěrba a pak je on a Karolka Ulrich učili základům mikroskopování, Lucka Lomičková vysvětlovala spolu s Páťou Hodkovou chromatografii, Majda Řenčová seznámila všechny s nenewtonovskou kapalinou pomocí pokusů se škrobem, Vítek Havlíček zařídil výbuch sopky, Anička Ciprová předvedla hořlavost silic citrusů. Celá jedna třída byla věnována elektronickým pokusům, které si pomocí stavebnice Lego mindstorms připravili Martin Šubrt s Matějem Moulisem, u Ondry Lomičky, Honzy Blechy a Honzy Švejkovského se s použitím sady Pasco měřila teplota, tlak a síla. Na posledním stanovišti nabídla Terka Hodková plamenové zkoušky alkalických kovů. Členové kroužku sklidili obrovskou pochvalu, která pro ně byla asi tím nejlepším oceněním jejich celoroční práce. Byli skvělí!

ROBOTI Lego mindstorms

CHROMATOGRAFIE

SOPKA

CHROMATOGRAFIE

MĚŘENÍ TEPLOTY

MIKROSKOPOVÁNÍ