Zumba

Děkujeme paní Mgr. Vladimíře Mandausové a dětem zájmové útvaru Zumba za skvělé vystoupení na plesu SŠ v Kralovicích 20.1.2017 a také za vynikající výsledek a postup v soutěži Česko se hýbe ze dne 25.2. Děti čeká 2. června v Brně republikové finále.


Poděkování patří i rodičům těchto žáků za doprovod a podporu, které si velmi vážíme.

Zumba 2016/2017

Tento rok pravidelně navštěvuje kroužek Zumby 23 dětí pod vedením paní Mgr. Vlaďky Mandausové.


Vystoupení školním roce 2016/2017:
20.1. – Maturitní ples 4.S SŠ Kralovice
18.2. – Včelařský ples Kozojedy

25.2. – Postupové kolo Česko se hýbe (v kategorii 8-10 let 6. místo, v kategorii 11-13 let 3. místo). Obě místa jsou postupová, čeká nás tedy republikové finále ČSH 2.6. v Brně. Děti tančily před porotou úplně poprvé a všichni jsme získali inspiraci a motivaci pro další práci.