Dětská univerzita Fakulty pedagogické

 

Šest žáků osmého ročníku se ve školním roce 2017/2018 stalo studenty Dětské univerzity Fakulty pedagogické.

Společně se zaregistrovali na webových stránkách deti.zcu.cz, kde si po přihlášení do systému pomocí zadaných registračních údajů vybírali některou z nabízených lekcí, které proběhly vždy ve čtvrtek od října do prosince 2018 v čase od 15.30 do 17.00. Jednalo se o lekce fyziky, technické výchovy, matematiky, pedagogiky, anglického jazyka, hudební kultury, výtvarné výchovy, psychologie, německého jazyka, výpočetní techniky, biologie, chemie a dějepisu.

Mezi úspěšné absolventy Dětské univerzity Fakulty pedagogické byli zařazeni účastníci, kteří absolvovali alespoň 12 vyučovacích hodin, tj. alespoň 6 různých dvouhodinových lekcí. Úspěšní absolventi obdrželi 8. února 2018 diplomy při slavnostní promoci v aule Fakulty pedagogické v budově Jungmannova 1, Plzeň.