Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

 

V letošním školním roce 2017/2018 byla již po šesté vyhlášena soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Celostátním pořadatelem této akce je Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. Regionálním pořadatelem je Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary pro Karlovarský a Plzeňský kraj.

Soutěž je určena pro žáky a žákyně 8. a 9. ročníků základních škol, kteří mají zájem o přírodovědné obory. Skládá se ze tří kol a celostátního finále.

První kolo probíhá na základní škole, z kterého se kvalifikují 3 nejlepší chemici.

Druhé kolo je společné pro Plzeňský a Karlovarský kraj a 30 nejlepších chemiků postupuje do třetího kola, jež probíhá v Karlových Varech. Letos se podařilo hned dvěma žákyním Lence Říhové a Dagmar Jelínkové postoupit až do třetího (krajského) kola mezi třicet nejlepších.

Gratulujeme!