DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ ZDRAVOTNÍ SITUACE

Žádáme zákonné zástupce, kteří v poslední době pobývali v oblastech zasažených koronavirem (zejména v Itálii), aby neposílali své děti do školy (ani do MŠ) po jarních prázdninách po dobu dvou týdnů. Upozornění se vztahuje i na děti, které přišly s někým takovým do styku.

O této skutečnosti informujte neprodleně ředitelku školy na telefonu: 723 846 225.

Na občany, kteří se vrátili od 7. března 2020 z Itálie, čeká ze zákona dvoutýdenní karanténa.

Každý žák, který se v pondělí dostaví do školy, bude osobně třídními učiteli dotázán na výše uvedené skutečnosti.

Neposílejte do školy ani děti, které v zasažených oblastech nebyly, ale nejsou zcela zdravotně v pořádku.

Na základě doporučení MŠMT upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých. V takovém případě budeme samozřejmě kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu.

O jarních prázdninách byla provedena dezinfekce školy, ve které se bude pokračovat i nadále. Věnujte zvýšenou pozornost dodržování hygienických zásad svých dětí.

Sledujte dále stránky školy.

Mgr. Eva Doležalová

ředitelka školy

Podrobnější informace naleznete v uvedených odkazech Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje a MŠMT.

Mimořádné opatření MZČR ze dne 6.3. 2020 – zde ….

KHS Pk – zde ….
MŠMT – zde ….