Výzva č. 10

Výzva č. 10: Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000570

 

V rámci tohoto projektu získala ZŠ a MŠ Kozojedy letos v červnu vybavení pro modernizaci výuky fyziky, chemie a přírodopisu v celkové hodnotě téměř 300 000 Kč.

Při hodinách přírodopisu využijeme 4 badatelské batohy, které obsahují kompletní vybavení pro odchyt a pozorování vodních organismů.

Ve fyzice a chemii se děti naučí pracovat se stavebnicemi iTriangle, Pasco, Lego (4 stavebnice od každého druhu, 4 tablety).

Stavebnice umožňují dětem kromě mechanického sestavování badatelských úkolů také jejich následné programování, dále je zde možnost propojování modelů ze stavebnic s chytrými telefony přes bluetooth, měření fyzikálních veličin pomocí masterů a elektronických čidel propojených s tablety.

stavebnice i Triangle a Pasco
úlohy iTriangle
badatelský batůžek
Lego
úloha z iTriangle
tablet a teploměr sady Pasco
měření  a grafické znázornění rychlosti pohybujícího se tělesa v sadě Pasco