Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

02/2020 přijat k základnímu vzdělávání

03/2020 přijat k základnímu vzdělávání

04/2020 přijat k základnímu vzdělávání

06/2020 přijat k základnímu vzdělávání

07/2020 přijat k základnímu vzdělávání

09/2020 přijat k základnímu vzdělávání

10/2020 přijat k základnímu vzdělávání

Zveme přijaté předškoláky a jejich zákonné zástupce na společné setkání 8. června 2020 v 15:00 do základní školy (učebna 1. třídy), kde dostanete základní informace k nástupu do 1. třídy a proběhne krátká motivační část s dětmi. Poprosíme o občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Na setkání se těší ředitelka školy a třídní učitelka Mgr. Hana Oliveriusová.