Výzva č. 56

Tento projekt se týkal podpory čtenářské a jazykové gramotnosti.

Zapojením se do tohoto projektu a po splnění všech požadavků této výzvy se nám podařilo získat celkem 233 787 Kč. Realizací tzv. šablon jsme vytvořili učebnu pro čtenářské dílny, vybavili ji kobercem a nábytkem, za téměž 100 000 Kč jsme žákům nakoupili knihy do čtenářských dílen 1. i 2. stupně. Paní učitelka Hana Slachová vycestovala v rámci výzvy 56 do Oxfordu na intenzivní dvoutýdenní kurz anglického jazyka.