ŽÁDOST O SPONZORSTVÍ – STREET WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

Vážení rodiče a příznivci školy,

pokud s námi sdílíte stejný názor na potřebu sportovního vyžití žáků ve volném času, velmi vám děkujeme za finanční přispění na vybudování street workoutového hřiště, fitness prvků a zakoupení venkovního ping-pongového stolu. Samozřejmostí je, že všechny prvky jsou certifikované a určené svou nosností i pro dospělé osoby. Z dalšího projektu na podporu venkova plánujeme doplnit větší workout sestavu do parku dle vizualizace (zatím pouze návrh).

Na každý finanční příspěvek Vám vystavíme smlouvu. Peněžní dar můžete zaslat na č. účtu školy: 181831232/0300 pod V. S. 30 a do zprávy napsat jméno nebo hotovost přinést osobně do ředitelny.

Děkujeme za laskavé sponzorství.

Mgr. Eva Doležalová, ředitelka školy