Výběr z kronik školní družiny 1987 – 2019

Kroniky školní družiny vede paní Kovářová od roku 1987, během let se v nich nashromáždilo plno zážitků.

a od teď je kronika vedena po rocích kalendářních – 1993

V roce 1995 …

Před budovou školy – přijelo auto s nápisem „rozvoz učebnic“. Děti přiběhly do družiny se slovy: ,,Nějaký pán stojí před školou a chce Vás“. Jdu ven s dotazem: ,,Vy nám vezete učebnice?“.

Jeho odpověď byla: ,,Hledám paní Kovářovou“. Odpověděla jsem, že to jsem já. Podal mi ruku a představil se se slovy: ,,Já jsem Míra Procházka, prezident Asociace dětských tanečních country klubů ČR.“

Údivem jsem se zmohla pouze na větu: ,,Tedy prezident za mnou ještě nikdy nepřijel“.

a tím začaly naše country tance:


Pěvecké setkání žákyň ZŠ Kozojedy a klientů ÚSS Liblín

V pátek 17.5. 2019 se uskutečnilo společné pěvecké setkání žákyň ZŠ Kozojedy a klientů ÚSS Liblín.  Vystoupení si připravily dívky ve školní družině samy i s klavírním doprovodem. Společný zpěv všech zúčastněných byl odměnou jak pro děvčata, tak i pro klientky. Dívky odjížděly šťastné, že se jim podařilo seniorům udělat radost a že i smutné babičky dokázaly potěšit.  Věra Kovářová