Olympijský běh

„Tři, dva, jedna, START!“ burácel dne 20. 6. 2018 v 10 hodin dopoledne na fotbalovém hřišti hlas paní ředitelky Evy Doležalové. Těmito slovy odstartovala Olympijský běh, kterého se zúčastnili nejen všichni žáci základní školy, ale také žáci mateřské školy, většina pedagogických i nepedagogických pracovníků naší školy i někteří rodiče či jiní rodinní příslušníci. O tom, že účast byla na naši malou školičku hojná, svědčí celkový počet zúčastněných – 125 běžců! Atmosféra před akcí, v jejím průběhu i po ní byla naprosto nepopsatelná a skvělá. Myslím, že za všechny mohu říci, že jsme si tuto novou, neotřelou událost moc užili a těšíme se, že se příští rok k této celorepublikové akci opět připojíme.
Sportu zdar! Bc. Monika Dibelková
 
 

Školní výlet

Environmentální centrum Krsy a ZOO Plasy

 

V květnu jsme navštívili environmentální centrum Krsy na severním Plzeňsku. Jedná se o společný projekt občanského sdružení Aktivity PRO a bavorského Naturparku.

Absolvovali jsme vzdělávací dopoledne v nízkoenergetické dřevostavbě se solárními panely a tepelným čerpadlem, děti získaly nové informace o obnovitelných zdrojích energie, vzniku života na Zemi, ekologii, potravinách a udržitelném způsobu života.

Souběžně se vzdělávacími aktivitami probíhaly skupinové práce dětí zaměřené na ověřování jejich znalostí z oblasti přírody.

Těší nás, že přírodovědné znalosti našich dětí spolu s jejich aktivním nasloucháním a opravdovým zájmem o environmentální tématiku oslovily ředitele projektu pana Houdu natolik, že se naše děti pátého až devátého ročníku pojedou 28. června 2018 vzdělávat přímo do centra v bavorském Naturparku. Je to ocenění za jejich přístup a chování. Zároveň dojde k naplnění slibu, že se v letošním roce dostanou děti do další cizí země po loňské Itálii.

V odpoledních hodinách jsme pak všichni relaxovali v ZOO v Plasích a školní výlet jsme zakončili na místním mini golfu. Vstup do areálu nám zaplatil pan Švejkovský. Sponzoroval i žákům 1. stupně stejný program s animátorem v celé ZOO. Velmi děkujeme.

 
 

Mgr. Lenka Hodková

 

 

Jazyková animace a divadelní představení Zápisník zmizelého

Ráno 11. 5. 2018 bylo pro žáky 8. a 9. třídy krušné, museli totiž vstávat o poznání dříve, než jsou zvyklí. Už v 8 hodin nás totiž na plzeňském náměstí čekala slečna Veronika, která pro nás připravila jazykovou animaci v německém jazyce. V jejím průběhu jsme viděli model Plzně v budově radnice, ukázala nám Velkou synagogu, prošli jsme Smetanovými a Křižíkovými sady a vyfotili se u fontány naproti budově Západočeského muzea. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Před desátou hodinou jsme se přesunuli k budově Nového divadla, kde jsme na Malé scéně zhlédli představení Zápisník zmizelého. Toto představení bylo speciálně připraveno pro školy, na počátku nás přivítal pan docent Otava, ředitel celého Divadla Josefa Kajetána Tyla, pronesl úvodní slovo. Po představení, které kombinovalo prvky činohry a baletu, následovala beseda s herci. Žáci měli možnost zeptat se na cokoliv, co je zajímalo. Závěrečným bodem programu byla krátká prohlídka zákulisí Nového divadla.
 

Alenka v kraji zázraků – divadlo Hybernia 29.5.2017

V pondělí časně ráno vyrazil 2. stupeň ZŠ na divadelní představení do Prahy. Od deseti hodin dopoledne zhlédli žáci muzikál Alenka v kraji zázraků. Bohužel kromě Míši Kuklové, která hrála Bílou královnu, jsme neměli štěstí na známé herce a herečky, což ale vůbec nevadilo, představení se jim i tak líbilo.

Po muzikálu se všichni odebrali do obchodního centra Palladium, kde měli hodinu čas na oběd či různé nákupy. Poté nás čekala jízda tramvají pod lanovku na Petřín, návštěva Petřínské rozhledny, procházka přes Hradčany na Karlův most a pak přes Staroměstské náměstí cesta k autobusu.

Dojem z návštěvy Prahy nám trošku pokazilo počasí, třicet stupňů ve stínu není na pochod přes město úplně ideální, nicméně pomocí chlazeného pití a nanuků jsme to všichni ve zdraví přežili.