Mikulášská nadílka ve škole

Dne 4. 12. 2015 navštívili kozojedskou základní a mateřskou školu Mikuláš, andělé a čerti. Jako první si „vyšlápli“ na zlobiče z I. stupně. Čerti řinčeli řetězy, oháněli se košťaty a opatlávali děti mourem. Mikuláš měl připravenou knihu hříchů, čerti za každý hříšek hrozili peklem a žáci jako jeden muž slibovali, že se polepší. Mikuláš jim všem uvěřil a andělé dětem za zazpívanou písničku či zarecitovanou básničku rozdali sladkou odměnu. Návštěva v mateřské školce se obešla bez křiku, košťat a pytle, přesto se děti čertů bály a ani sladkost je občas nezlákala, aby si pro ni přišly k andělům. Zato na II. stupni čerti přitvrdili a každého hříšníka nejenže načernili, ale i vytáhli ven, kde museli dělat kliky či dřepy. Čokoládu si zasloužili především žáci 6. a 7. třídy, kteří si pro čerty připravili koledu „Štědrý večer nastal“ s houslovým doprovodem Matěje Moulise. Čertovskému řádění neušly ani paní učitelky, které skončily s černými šmouhami na tvářích. Tímto děkujeme Mikuláši, andělům a čertům, kteří navštívili kozojedskou školu.

PŘESPOLÁK v Plasích – 4. místo

V pátek 25.9.2015 v Plasích kozojedské žákyně obsadily krásné 4. místo ze sedmi zúčastněných škol v přespolním běhu na 1500 m. Všechny dívky spadají do kategorie mladších dívek, přitom zaběhly za starší žákyně s těmito úžasnými časy: Terezie Hodková (6:46 min.), Žaneta Soukupová (6:53 min.), Viktorie Lipertová (7:10 min.) a Denisa Kovářová (7:37 min.).
Poděkování za přepravu dívek autem patří paní Soukupové. Děvčatům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Eva Doležalová