ZŠ a MŠ Kozojedy, okres Plzeň-sever, p.o.

☎ +420 723 846 225     ✉ zskozojedyps@seznam.cz

„Buďme rodinnou školou, kde všichni – dítě, učitel i rodič – táhnou za jeden provaz.“

Pravidla distanční výuky

Vážení rodiče,

vzhledem k dočasnému uzavření základních škol od středy 14. 10. 2020 Vás chceme informovat o pravidlech distanční výuky, která jsou dána ministerstvem školství.

Jak jste již byli informováni, distanční výuka je povinná, a to ve formě, kterou zvolí vyučující daného předmětu.

Dovedeme si představit velké množství problémů, které v rodině nastávají s distanční výukou. Obrovská zodpovědnost leží na Vás jako rodičích, kteří převezmou kontrolu nad „docházkou“ svých dětí. Cílem nás učitelů bude v co největší míře výuka v rovině učitel – žák.

S každým problémem se bez obav obraťte na vyučujícího daného předmětu. Víme, že počítačové vybavení a připojení k internetu je různorodé a může kdykoliv selhat. Proto se na nás neváhejte včas obrátit. Není naším cílem děti trestat, ale vzdělávat je a pomáhat jim, vše je o vzájemné komunikaci, každá konstruktivní zpětná vazba je vítána.

Pravidla distanční výuky:

1) žáci každý den dle rozvrhu kontrolují zadání a vložené materiály v týmech a naplánované videokonference (týmy + kalendář).

2) pro vyučovací hodiny realizované formou videokonference platí, že účast žáka na videokonferenci je povinná, pokud se jich žák nemůže ze závažných důvodů zúčastnit (nemoc, technické problémy), musí být omluven rodičem do tří pracovních dnů.

3) pro vyučovací hodiny realizované formou zadání samostatné práce platí stejné pravidlo, i tato forma distanční výuky je povinná, úkoly žáci vypracovávají a odevzdávají v zadaném termínu dle pokynů vyučujícího daného předmětu. Na pozdní odevzdání bez vysvětlení nebude brán zřetel.

Pokud se žák distančního vyučování nezúčastní a nebude rodičem v řádném termínu omluven, je naší povinností takovou hodinu zaznamenat jako neomluvenou hodinu.

Distanční výuka u žáků 1. stupně bude samozřejmě tolerantnější v pravidlech distančního vyučování vzhledem k věku a dovednostem žáků a bude zohledňovat individuální podmínky jednotlivých rodin a konkrétní situace.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email