Den otevřených dveří s Badatelským kroužkem

V pátek 24. května se od 15:00 do 17:00 se už podruhé na dvě hodiny otevřely dveře druhého stupně základní školy pro veřejnost. Děti badatelského kroužku si připravily bohatý program plný ukázek a pokusů, na různých stanovištích předváděly, co vše si během roku vyzkoušely a probádaly.