Volby do školské rady

V souladu s ustanovením § 167 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zveřejňuji výsledek hlasování při volbách do školské rady 14. 12. 2017 z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:

Blechová Dita

Havlová Žaneta  

 

Zástupci z obce zvoleni 16. 11. 2017 na 29. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Kozojedy:

Dagmar Přibylová

MgA. Helena Jahodová

 

Zástupci z řad pedagogů zvoleni na pedagogické radě 13. 11. 2017:

Mgr. Jana Soukupová

Mgr. Hana Slachová

 

Volební období trvá tři roky.

Kozojedy dne 18. 12. 2017                                  Mgr. Eva Doležalová, ředitelka školy

 

Volební řád (.pdf)

Zápis ze schůze školské rady 19. 2. 2015 (.pdf)

Zápis ze schůze školské rady 9. 11. 2015 (.pdf)

Zápis ze schůze školské rady 14. 10. 2016 (.pdf)

Zápis ze schůze školské rady 31. 8. 2017 (.pdf)

Jednací řád Školské rady

Školská rada 16. 4. 2018

 

Členové školské rady:

 

předsedkyně školské rady:

zástupci zřizovatele: D. Přibylová, MgA. Helena Jahodová

zástupci rodičů: Ž. Havlová, D. Blechová

zástupci školy: Mgr. J. Soukupová, Mgr. H. Slachová

ředitelka školy: Mgr. Eva Doležalová