2. TŘÍDA – LIŠTIČKY

Do třídy Lištiček jsou zařazeny převážně děti předškolního věku 5 – 6 let, děti s odkladem školní docházky, doplněny dětmi mladšími 5ti let (vyspělejší děti, které zvládnou tempo předškolní třídy – ovšem s maximální individuální péčí). Dětem nabízíme dostatek rozmanitých činností vedoucí k úspěšnému vstupu do základní školy.

Mgr. Slavěna Razýmová

vedoucí učitelka, učitelka ve třídě Lištiček

„Vždy s úsměvem – do školky i ze školky.“

Iveta Borkovičová

učitelka ve třídě Lištiček

„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“ Antoine de Saint-Exupéry