Národní pedagogický institut České republiky rodičům předškolních dětí:

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů).

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

§ věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;

§ podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);

§ zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);

§ dbejte na pravidelný režim;

§ podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);

§ zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);

§ s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky; § společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;

§ využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);

§ povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité. Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.                                     Díky Vám všem. Mgr. Hana Splavcová, NPI ČR

https://individualne.cz/

https://www.facebook.com/ppporadna.cz

https://obchod.portal.cz/dokument/pracovni-listy-ke-stazeni/

https://www.facebook.com/divadlopampeliska/

https://www.predskolaci.cz/

https://www.detsky-web.cz/

https://www.hrajeme-si.cz/

Výtvarné a tvořivé činnosti:

https://krokotak.com/

https://www.tvorivedeti.cz/

https://www.sikovny-cvrcek.cz/

https://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

Mluvit s malými dětmi o pandemii, která obrací náš svět vzhůru nohama, může být náročné. Náměty, jak vést rozhovor dítěte s dospělými o nastalé zátěžové situaci. Ilustrovanou brožurku a jak s ní pracovat najdete zde: