CENY STRAVNÉHO

strávník do 6 let 

přesnídávka 6,– Kč

oběd 20,– Kč

svačina 6,– Kč

strávník od 7 do 10 let (strávník, kterému bude v červenci 2020 sedm let, je zařazen do kategorie 7-10let už od září 2019 i pokud navštěvuje MŠ) 

přesnídávka 7,– Kč

oběd 24,– Kč

svačina 6,– Kč 

ZPŮSOB PLACENÍ STRAVNÉHO

č. účtu – 181831232/0300

variabilní symbol bude přidělen na začátku docházky do MŠ

složenkou – do konce měsíce na měsíc následující

trvalým příkazem – do 20. v měsíci na měsíc následující

příkazem k inkasu – do 20. v měsíci na měsíc následující


při nezaplacení stravného v daném termínu: 

přes inkaso- stanovenou částku zaplatí strávník ihned složenkou 

složenkou – do doby zaplacení nebude mít strávník stravu 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO

– nejpozději do 11.30 hod den předem, maximálně ráno do 7.00 hod

osobně – v kanceláři školní jídelny 

telefonicky – 371 121 538 

SMS – 605 056 664

e-mailem – jidelna@zskozojedy.eu 

– strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování a to na dobu neurčitou. Jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dní, přerušení studia apod.) je strávník povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny 

– pokud si strávník neodhlásí stravu včas, nemá nárok na náhradu (bude přidána strávníkům na konci výdejní doby) 

– v případě nemoci, při neodhlášení stravy, má žák nárok 1. den odebrat stravu do jídlonosičů za původní cenu. Další dny nemoci je povinen stravu odhlásit. Pokud tak neučiní, bude mu počítána plná cena stravy.

více informací – Provozní řád ŠJ Kozojedy ke stažení