Pedagogičtí pracovníci ZŠ

Mgr. Eva Doležalová, MBA

Ředitelka ZŠ

+420 371 121 534

zskozojedyps@seznam.cz

Mgr. Kateřina Kováříková

Zástupkyně

+420 371 121 536

katerina.kovarikova@zskozojedy.eu

Mgr. Jana Soukupová

Učitelka

+420 371 121 536

jana.soukupova@zskozojedy.eu

Mgr. Hana Oliveriusová

Učitelka

+420 371 121 536

hana.oliveriusova@zskozojedy.eu

Mgr. Aneta Hercová

Učitelka

+420 371 121 537

aneta.hercova@zskozojedy.eu

Mgr. et Mgr. Monika Dibelková

Učitelka

+420 371 121 537

monika.dibelkova@zskozojedy.eu

Mgr. Lenka Hodková

Učitelka

+420 371 121 537

lenka.hodkova@zskozojedy.eu

Mgr. Hana Slachová

Učitelka

+420 371 121 537

hana.slachova@zskozojedy.eu

Zdeněk Dibelka

Učitel

+420 371 121 537

Mgr. Veronika Vacínová

Učitelka

+420 371 121 537

veronika.vacinova@zskozojedy.eu

Bc. Kateřina Emmons

Učitelka

+420 371 121 537

katerina.emmons@zskozojedy.eu

Bc. Matěj Štefl

Učitel

+420 371 121 536

matej.stefl@zskozojedy.eu

Věra Kovářová

Vychovatelka

+420 737 380 283

vera.kovarova@zskozojedy.eu

Eliška Veselá

Učitelka

+420 371 121 537

eliska.vesela@zskozojedy.eu

Alena Kolářová

Asistentka ped.

+420 371 121 536

alena.kolarova@zskozojedy.eu

Gabriela Kubicová Miarková

Asistentka ped.

+420 371 121 537

gabriela.kubicovamiarkova@zskozojedy.eu

Simona Machová

Asistentka ped.

+420 371 121 536

simona.machova@zskozojedy.eu

Pedagogičtí pracovníci MŠ

Mgr. Slavěna Razýmová

Vedoucí učitelka MŠ

+420 371 121 539

slavena.razymova@zskozojedy.eu

Bc. Monika Střechová, DiS.

Učitelka

+420 371 121 539

monika.strechova@zskozojedy.eu

Tereza Bilerová

Učitelka

+420 371 121 539

tereza.bilerova@zskozojedy.eu

Iveta Borkovičová

Učitelka

+420 371 121 539

iveta.borkovicova@zskozojedy.eu

Libuše Kalinová

Asistentka ped.

+420 371 121 539

libuse.kalinova@zskozojedy.eu

Ing. Mgr. Klára Gruberová, MBA

Asistentka ped.

+420 371 121 539

klara.gruberova@zskozojedy.eu

Nepedagogičtí pracovníci ZŠ

Petra Ouhrabková

Vedoucí ŠJ

+420 605 056 664

jidelna.kozojedy@seznam.cz

Anna Urbanová

Hlavní kuchařka

+420 371 121 538

Jiřina Správková

Kuchařka

+420 371 121 538

Kateřina Benešová

Kuchařka

+420 371 121 538

Václav Král

Údržbář, topič

+420 371 121 536

Kamila Zíková

Školnice, uklízečka

+420 371 121 539

Markéta Vopatová

Domovnice, uklízečka

+420 371 121 536

Petra Valachová

Uklízečka

+420 371 121 536

Pedagogičtí pracovníci ZŠ Funkce Aprobace Kontakt
Mgr. Eva Doležalová, MBA ředitelka ZŠ 1. stupeň ZŠ, Čj Telefon: +420 371 121 534
Mobil: +420 723 846 225
Mail: zskozojedyps@seznam.cz
Mgr. Kateřina Kováříková zástupkyně ředitelky 1. stupeň ZŠ Telefon: +420 371 121 536
třídní učitelka 3. + 5. třídy Mail: katerina.kovarikova@zskozojedy.eu
Mgr. Hana Oliveriusová třídní učitelka 1. třídy 1. stupeň ZŠ Telefon: +420 371 121 536
Mail: hana.oliveriusova@zskozojedy.eu
Mgr. Jana Soukupová třídní učitelka 2. třídy 1. stupeň ZŠ Telefon: +420 371 121 536
Mail: jana.soukupova@zskozojedy.eu
Mgr. Aneta Hercová

třídní učitelka 8. třídy

metodička prevence

Čj – D Telefon: +420 371 121 537
Mail: aneta.hercova@zskozojedy.eu
Mgr. Monika Dibelková třídní učitelka 4. třídy Nj – Čj Telefon: +420 371 121 537
1. stupeň ZŠ Mail: monika.dibelkova@zskozojedy.eu
Mgr. Lenka Hodková třídní učitelka 6. třídy Bi – Ch  
  Telefon: +420 371 121 537
ICT koordinátorka Mail: lenka.hodkova@zskozojedy.eu
Mgr. Hana Slachová třídní učitelka 7. třídy Z – Rj Telefon: +420 371 121 537
výchovná poradkyně Mail: hana.slachova@zskozojedy.eu
Bc. Matěj Štefl učitel  Tv Telefon: +420 371 121 536
 –
Dibelka učitel   PČ – dílny Telefon: +420 371 121 537
 –
Bc. Kateřina Emmons rodilá mluvčí konverzace Aj Telefon: +420 371 121 537
Mail: katerina.emmons@zskozojedy.eu
Mgr. Veronika Vacínová třídní učitelka 9. třídy M – Z Telefon: +420 371 121 537
Mail: veronika.vacinova@zskozojedy.eu
Věra Kovářová vychovatelka ŠD   Mobil: +420 737 380 283
Mail: vera.kovarova@zskozojedy.eu

Gabriela Kubicová Miarková

Alena Kolářová

Simona Machová

 asistentka pedagoga  

Mail: gabriela.kubicovamiarkova@zskozojedy.eu

Mail: alena.kolarova@zskozojedy.eu

Mail: simona.machova@zskozojedy.eu

Pedagogičtí pracovníci MŠ Funkce Kontakt
Mgr. Slavěna Razýmová vedoucí MŠ Telefon: +420 371 121 539
třídní učitelka třídy Lištičky Mail: slavena.razymova@zskozojedy.eu
  Mail: mskolka@zskozojedy.eu
Marie Vlčková učitelka třídy Kuřátka Telefon: +420 371 121 539
Mail: marie.vlckova@zskozojedy.eu
Tereza Bilerová třídní učitelka učitelka třídy Kuřátka Telefon: +420 371 121 539
Mail: tereza.bilerova@zskozojedy.eu
Iveta Borkovičová učitelka třídy Lištičky Telefon: +420 371 121 539
Mail: iveta.borkovicova@zskozojedy.eu
Nepedagogičtí pracovníci ZŠ Funkce Kontakt
Petra Ouhrabková vedoucí ŠJ Telefon: +420 371 121 538
Mobil: +420 605 056 664
Mail: jidelna.kozojedy@seznam.cz
Anna Urbanová hlavní kuchařka Telefon: +420 371 121 538
 
Jiřina Správková kuchařka Telefon: +420 371 121 538
 
Kateřina Benešová kuchařka Telefon: +420 371 121 538
 
 Václav Král údržbář, topič Telefon: +420 371 121 536
 
Kamila Zíková školnice, uklízečka Telefon: +420 371 121 539
 
Markéta Vopatová domovnice, uklízečka Telefon: +420 371 121 536
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.