Pedagogičtí pracovníci ZŠ

Mgr. Eva Doležalová, MBA

Ředitelka ZŠ

+420 371 121 534

zskozojedyps@seznam.cz

Mgr. Kateřina Kováříková

Zástupkyně

+420 371 121 536

katerina.kovarikova@zskozojedy.eu

Mgr. Jana Soukupová

Učitelka

+420 371 121 536

jana.soukupova@zskozojedy.eu

Mgr. Hana Oliveriusová

Učitelka

+420 371 121 536

hana.oliveriusova@zskozojedy.eu

Mgr. Aneta Hercová

Učitelka

+420 371 121 537

aneta.hercova@zskozojedy.eu

Mgr. et Mgr. Monika Dibelková

Učitelka

+420 371 121 537

monika.dibelkova@zskozojedy.eu

Mgr. Lenka Hodková

Učitelka

+420 371 121 537

lenka.hodkova@zskozojedy.eu

Mgr. Hana Slachová

Učitelka

+420 371 121 537

hana.slachova@zskozojedy.eu

Zdeněk Dibelka

Učitel

+420 371 121 537

Mgr. Veronika Vacínová

Učitelka

+420 371 121 537

veronika.vacinova@zskozojedy.eu

Bc. Kateřina Emmons

Učitelka

+420 371 121 537

katerina.emmons@zskozojedy.eu

Bc. Matěj Štefl

Učitel

+420 371 121 536

matej.stefl@zskozojedy.eu

Eliška Veselá

Učitelka

+420 371 121 537

eliska.vesela@zskozojedy.eu

Vladimíra Cozlová

Učitelka

+420 371 121 536

vladimira.cozlova@zskozojedy.eu

Věra Kovářová

Vychovatelka

+420 737 380 283

vera.kovarova@zskozojedy.eu

Gabriela Kubicová Miarková

Asistentka ped.

+420 371 121 537

gabriela.kubicovamiarkova@zskozojedy.eu

Alena Kolářová

Asistentka ped.

+420 371 121 536

alena.kolarova@zskozojedy.eu

Simona Machová

Asistentka ped.

+420 371 121 536

simona.machova@zskozojedy.eu

Pedagogičtí pracovníci MŠ

Mgr. Slavěna Razýmová

Vedoucí učitelka MŠ

+420 371 121 539

slavena.razymova@zskozojedy.eu

Marie Vlčková

Učitelka

+420 371 121 539

marie.vlckova@zskozojedy.eu

Tereza Bilerová

Učitelka

+420 371 121 539

tereza.bilerova@zskozojedy.eu

Iveta Borkovičová

Učitelka

+420 371 121 539

iveta.borkovicova@zskozojedy.eu

Libuše Kalinová

Asistentka ped.

+420 371 121 539

libuse.kalinova@zskozojedy.eu

Veronika Görnerová

Asistentka ped.

+420 371 121 539

veronika.gornerova@zskozojedy.eu

Nepedagogičtí pracovníci ZŠ

Petra Ouhrabková

Vedoucí ŠJ

+420 605 056 664

jidelna.kozojedy@seznam.cz

Anna Urbanová

Hlavní kuchařka

+420 371 121 538

Jiřina Správková

Kuchařka

+420 371 121 538

Kateřina Benešová

Kuchařka

+420 371 121 538

Václav Král

Údržbář, topič

+420 371 121 536

Kamila Zíková

Školnice, uklízečka

+420 371 121 539

Natálie Hůlová

Domovnice, uklízečka

+420 371 121 536

Petra Valachová

Uklízečka

+420 371 121 536

 

Pedagogičtí pracovníci ZŠFunkceAprobaceKontakt
Mgr. Eva Doležalová, MBAředitelka ZŠ1. stupeň ZŠ, Čjv budově 1. stupně ZŠ
Mobil: +420 603 163 945
Mail: zskozojedyps@seznam.cz
Mgr. Kateřina Kováříkovázástupkyně ředitelky1. stupeň ZŠTelefon: +420 371 121 536
třídní učitelka 2. + 4. třídyMail: katerina.kovarikova@zskozojedy.eu
Mgr. Hana Oliveriusovátřídní učitelka 1. třídy1. stupeň ZŠTelefon: +420 371 121 536
Mail: hana.oliveriusova@zskozojedy.eu
Mgr. Jana Soukupovátřídní učitelka 3. třídy1. stupeň ZŠTelefon: +420 371 121 536
Mail: jana.soukupova@zskozojedy.eu
Mgr. Aneta Hercová

třídní učitelka 9. třídy

metodička prevence

Čj – DTelefon: +420 371 121 537
Mail: aneta.hercova@zskozojedy.eu
Mgr. Vladimíra Cozlovátřídní učitelka 5. třídy Telefon: +420 371 121 537
1. stupeň ZŠMail: vladimira.cozlova@zskozojedy.eu
Mgr. Lenka Hodkovátřídní učitelka 7. třídyBi – Ch 
 Telefon: +420 371 121 537
ICT koordinátorkaMail: lenka.hodkova@zskozojedy.eu
Mgr. Hana Slachovátřídní učitelka 8. třídyZ – RjTelefon: +420 371 121 537
výchovná poradkyněMail: hana.slachova@zskozojedy.eu
Bc. Matěj Šteflučitel TvTelefon: +420 371 121 536
Mail: matej.stefl@zskozojedy.eu

Zdeněk Dibelka

Mgr. Monika Dibelková

učitel 

učitelka

PČ – dílny

Čj – Nj, 1. stupeň

Telefon: +420 371 121 537
Mail: monika.dibelkova@zskozojedy.eu
Bc. Kateřina Emmonsrodilá mluvčíkonverzace AjTelefon: +420 371 121 537
Mail: katerina.emmons@zskozojedy.eu
Mgr. Veronika Vacínovátřídní učitelka 6. třídyM – ZTelefon: +420 371 121 537
Mail: veronika.vacinova@zskozojedy.eu
Věra Kovářovávychovatelka ŠD Mobil: +420 737 380 283
Mail: vera.kovarova@zskozojedy.eu

Gabriela Kubicová Miarková

Alena Kolářová

Simona Machová

 asistentka pedagoga 

Mail: gabriela.kubicovamiarkova@zskozojedy.eu

Mail: alena.kolarova@zskozojedy.eu

Mail: simona.machova@zskozojedy.eu

Pedagogičtí pracovníci MŠFunkceKontakt
Mgr. Slavěna Razýmovávedoucí MŠTelefon: +420 371 121 539
třídní učitelka třídy LištičkyMail: slavena.razymova@zskozojedy.eu
 Mail: mskolka@zskozojedy.eu
Marie Vlčkováučitelka třídy KuřátkaTelefon: +420 371 121 539
Mail: marie.vlckova@zskozojedy.eu
Tereza Bilerovátřídní učitelka učitelka třídy KuřátkaTelefon: +420 371 121 539
Mail: tereza.bilerova@zskozojedy.eu
Iveta BorkovičováLibuše Kalinová
Veronika Görnerováučitelka třídy Lištičkyasistentka pedagoga
asistentka pedagoga
Telefon: +420 371 121 539
Mail: iveta.borkovicova@zskozojedy.eu


Telefon: +420 371 121 539
Mail: libuse.kalinova@zskozojedy.eu
Mail: veronika.gornerova@zskozojedy.eu
 
Nepedagogičtí pracovníci ZŠFunkceKontakt
Petra Ouhrabkovávedoucí ŠJTelefon: +420 371 121 538
Mobil: +420 605 056 664
Mail: jidelna.kozojedy@seznam.cz
Anna Urbanováhlavní kuchařkaTelefon: +420 371 121 538
 
Jiřina SprávkovákuchařkaTelefon: +420 371 121 538
 
Kateřina BenešovákuchařkaTelefon: +420 371 121 538
 
 Václav Králúdržbář, topičTelefon: +420 371 121 536
 
Kamila Zíkováškolnice, uklízečkaTelefon: +420 371 121 539
 
Natálie Hůlovádomovnice, uklízečkaTelefon: +420 371 121 536
 
    
    
 
 
    
  
    
 
    
 
    
 
    
  
    
  
  
    
  
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
   
   
  
  
   
 
   
 
   
 

Natálie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.