ZPŮSOB PLACENÍ ŠKOLNÉHO

č. účtu – 181831232/0300 

variabilní symbol bude přidělen na začátku docházky do MŠ

základní částka za předškolní vzdělávání se stanovuje na 250,-Kč za 1 kalendářní měsíc

snížení úplaty na 100,-Kč, pokud dítě v daném měsíci nedocházelo do MŠ nebo v případě přerušení provozu MŠ na více než 5 dní (vypočítá se poměrná část úplaty)


složenkou – do 15. v měsíci

trvalým příkazem – do 15. v měsíci

příkazem k inkasu – do 15. v měsíci


při nezaplacení školného v daném termínu: 

– může být ukončena docházka do MŠ

osvobození od úplaty

– mohou být děti, jejichž rodiče pobírají sociální příplatek a tuto skutečnost doloží v MŠ

– bezúplatně se poskytuje vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (podle zákona č. 178/2016 Sb.) všem dětem bez ohledu, zda má dítě odklad povinné školní docházky

více informací – Směrnice o úplatě ke stažení