1. TŘÍDA – KUŘÁTKA

Do třídy Kuřátek jsou zařazeny děti nejmladší zpravidla od 3 do 5 let. Nově příchozím dětem vytváříme možnosti se postupně adaptovat na nové prostředí. V rámci plynulého přechodu z rodiny úzce spolupracujeme s rodiči. Snažíme se u dětí navodit pocit bezpečí. Vytváříme klidné, podnětné a pohodové prostředí. Rozvíjíme mluvní projev a výslovnost, komunikativní dovednosti i schopnost vyjádřit svoje pocity a dojmy. Vedeme děti ke zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků.

Tereza Bilerová

učitelka ve třídě Kuřátek


Bc. Monika Střechová, DiS.

učitelka ve třídě Kuřátek

„Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“ Robert Fulghum