ŠVP Co na nás čeká za vrátky…

Školní řád                (obsahuje Kritéria pro přijímání dětí)

Směrnice o úplatě

GDPR

Booklet o mateřské škole

Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ

Žádost o přijetí do MŠ 

Potvrzení o řádném očkování dítěte

Dotazník při vstupu do MŠ

Informace pro rodiče před vstupem dítěte do MŠ

Povinná předškolní docházka

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku