O nás

Mateřská škola v Kozojedech se otevřela poprvé v září 1960. Zpočátku působila v jedné třídě v přízemí budovy bývalé fary, v roce 1971 byla otevřena druhá třída v přístavbě ke stávající budově. Zde působila až do roku 1984. Tohoto roku byla v akci „Z“ dostavěna zcela nová patrová budova MŠ, kterou najdete na okraji naší obce za bývalou farou. Jedná se o typickou montovanou stavbu mateřské školy z 80. let, která byla dostavěna a slavnostně otevřena 28. 9. 1984. Od té doby prošla řadou změn, úprav a rekonstrukcí. V letech 2013 až 2015 se z ní odstranily boletické panely, dosadila se plastová okna, zateplila se a dostala novou fasádu. V roce 2017 prošla rekonstrukcí i střecha, umývárny a toalety pro děti. Díky finanční podpoře obecního úřadu se prostředí MŠ vylepšuje i nadále. V roce 2018 bylo obměněno osvětlení v celé MŠ, v obou šatnách se měnila lina a natřely šatní skřínky a botníky. Velkou radost máme z nových herních prvků (lanové rampy a řetězové houpačky) při vstupu do areálu MŠ. V říjnu 2018 jsme se za pomoci rodičů pustili do obnovy školní zahrady, ve které chceme i nadále pokračovat. 

Mateřská škola je od roku 2003 součástí základní školy a tvoří jeden právní subjekt. Spojením došlo k užší spolupráci mezi ZŠ a MŠ. Během celého školního roku probíhají různé společné akce (mikulášská nadílka, rozsvícení vánočního stromečku, divadelní představení, sportovní akce). 

Naši MŠ navštěvují děti i ze spádových obcí – Břízsko, Robčice, Borek a Lednice – a také z blízkého okolí – Kaceřov, Čivice, Liblín, Bujesily, Kopidlo, Hodyně, Buček, Bohy, Rakolusky, Brodeslavy, Všehrdy, Kočín, Kralovice, Bertín a Olešná.

V současné době pracujeme na budoucí vizi a zaměření naší MŠ. Prostředí, kde se MŠ nachází, nám nabízí překrásnou krajinu plnou lesů, skal, polí, zahrad, polních cest, potoků, tůněk, rybníků a především čarokrásnou řeku Berounku. Těchto přírodních pokladů, které můžeme naleznout za vrátky naší MŠ, chceme využít v náš prospěch. 

Od září 2019 začínáme pracovat podle nového ŠVP PV Co na nás čeká za vrátky… zaměřeného na environmentální a polytechnickou výchovu.

Enviromentální výchova

–        vytvářet vztah k přírodě

–        podpořit zájem o krásu a rozmanitost přírody

–        vytvářet vztah k místu ke svému nejbližšímu okolí

–        porozumět na odpovídající úrovni přírodě a získat dovednosti k jejímu zkoumání

–        získat základní povědomí o ochraně životního prostředí, ve kterém žijeme a jsme jeho součástí 

–        snažit se jednat ve prospěch životního prostředí 

Polytechnická výchova

–        uvědomovat si klíčové procesy v technice (co je jejich základem, jak fungují)

–        dokázat obsluhovat technické přístroje a zařízení

–        mít racionálně odůvodněný vztah k technice

–        uvědomovat si vztahy techniky a přírody a respektovat jejich možnosti 

–        být si vědom i vztahů plynoucích z využití techniky ve společnosti

–        mít nejen technické a technologické poznatky, ale i manuální zručnost

Kapacita MŠ je 60 dětí. V současné době je v MŠ zapsáno 48 dětí ve dvou třídách.