Provoz v MŠ je od 6,30 hod do 16,30 hod.

6.30 – 9.45 příchody dětí, ranní hry, pohybové činnosti, 6.30 – 9.45  logopedická prevence, řízené činnosti

8.45 – 9.00 hygiena, dopolední svačina

9.45 – 11.45 pobyt venku

11.45 – 12.30 oběd, hygiena

12.30 – 14.30 poslech pohádky, spánek, odpočinek 12.30 – 14.30   (příp. tiché hry)

14.30 – 15.00 vstávání, hygiena, odpolední svačina

15.00 – 16.30 odpolední činnosti, hry, příchod rodičů, 15.00 – 16.30  rozcházení dětí

Vítáme, když jsou děti přiváděny do MŠ jejich rodiči či zákonnými zástupci do 8:00h.

Doba vyzvedávání dětí 
–  po obědě (12.00h – 12.20h)

– odpoledne (15.00h – 16.30h)

Časový rozvrh dne je orientační, dle aktuální situace a potřeby dětí se může časově lišit.


Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Státní svátky: Den české státnosti v pondělí 28. 9. 2020 MŠ uzavřena

Den vzniku samostatného československého státu ve středu 28. října 2020 MŠ uzavřena

Den boje za svobodu a demokracii v úterý 17. 11. 2020 MŠ uzavřena

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020. MŠ otevřena

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021. MŠ uzavřena

Vyučování bude v I. pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021. MŠ otevřena

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době 8. března – 14. března 2021. MŠ otevřena

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem. MŠ otevřena

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. MŠ bude otevřena první 2 týdny v červenci a poslední 2 týdny v srpnu, v ostatní dny bude MŠ uzavřena.