Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Kozojedy 1 

331 41 Kralovice

 

Telefonní čísla

Ředitelna | Mgr. Eva Doležalová, MBA | +420 603 163 945

Sborovna nižší stupeň | zástupkyně ředitelky Mgr. Kateřina Kováříková | +420 371 121 536

Sborovna vyšší stupeň | +420 371 121 537

Školní jídelna | Petra Ouhrabková | +420 371 121 538 | +420 605 056 664

Mateřská škola | Mgr. Slavěna Razýmová | +420 371 121 539

Školní družina | Věra Kovářová | +420 737 380 283


Emailové adresy

Ředitelna | zskozojedyps@seznam.cz

Školní jídelna | jidelna.kozojedy@seznam.cz

Mateřská škola | mskolka@zskozojedy.eu

Školní družina | vera.kovarova@zskozojedy.eu

Číslo účtu školy: 181831232/0300
IČO: 70994251
ID datové schránky: 2y8u3rb
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Funkce Aprobace Kontakt
Mgr. Eva Doležalová, MBA ředitelka ZŠ 1. stupeň ZŠ, Čj budova 1. stupně ZŠ
Mobil: +420 603 163 945
Mail: zskozojedyps@seznam.cz
Mgr. Kateřina Kováříková zástupkyně ředitelky 1. stupeň ZŠ Telefon: +420 371 121 536
třídní učitelka 2. + 4. třídy Mail: katerina.kovarikova@zskozojedy.eu
Mgr. Hana Oliveriusová třídní učitelka 1. třídy 1. stupeň ZŠ Telefon: +420 371 121 536
Mail: hana.oliveriusova@zskozojedy.eu
Mgr. Jana Soukupová třídní učitelka 3. třídy 1. stupeň ZŠ Telefon: +420 371 121 536
Mail: jana.soukupova@zskozojedy.eu
Mgr. Aneta Hercová

třídní učitelka 9. třídy

metodička prevence

Čj – D Telefon: +420 371 121 537
Mail: aneta.hercova@zskozojedy.eu
Mgr. Vladimíra Cozlová třídní učitelka 5. třídy 1. stupeň ZŠ Telefon: +420 371 121 537
  Mail: vladimira.cozlova@zskozojedy.eu
Mgr. Lenka Hodková třídní učitelka 7. třídy Bi – Ch Telefon: +420 371 121 537
ICT koordinátorka Mail: lenka.hodkova@zskozojedy.eu
   
Mgr. Hana Slachová třídní učitelka 8. třídy Z – Rj Telefon: +420 371 121 537
výchovná poradkyně Mail: hana.slachova@zskozojedy.eu

Mgr. Monika Dibelková

Bc. Matěj Štefl

učitelka

učitel 

Čj – Nj, 1. stupeň

Tv

Telefon: +420 371 121 537

Mail: monika.dibelkova@zskozojedy.eu

Mail: matej.stefl@zskozojedy.eu

Eliška Veselá učitelka    Telefon: +420 371 121 537
Mail: eliska.vesela@zskozojedy.eu
Bc. Kateřina Emmons rodilá mluvčí konverzace Aj Telefon: +420 371 121 537
Mail: katerina.emmons@zskozojedy.eu
Mgr. Veronika Vacínová  třídní učitelka 6. třídy M – Z Telefon: +420 371 121 537
Mail: veronika.vacinova@zskozojedy.eu
Věra Kovářová vychovatelka ŠD   Mobil: +420 737 380 283
Mail: vera.kovarova@zskozojedy.eu

Gabriela Kubicová Miarková

Alena Kolářová

Simona Machová

 asistentka pedagoga

asistentka pedagoga

asistentka pedagoga

 

Mail: gabriela.kubicovamiarkova@zskozojedy.eu

Mail: alena.kolarova@zskozojedy.eu

Mail: simona.machova@zskozojedy.eu

Pedagogičtí pracovníci MŠ Funkce Kontakt
Mgr. Slavěna Razýmová vedoucí MŠ Telefon: +420 371 121 539
třídní učitelka třídy Lištičky Mail: slavena.razymova@zskozojedy.eu
  Mail: mskolka@zskozojedy.eu
Marie Vlčková učitelka třídy Kuřátka Telefon: +420 371 121 539
Mail: marie.vlckova@zskozojedy.eu
Tereza Bilerová třídní učitelka třídy Kuřátka Telefon: +420 371 121 539
Mail: tereza.bilerova@zskozojedy.eu
Iveta Borkovičová učitelka třídy Lištičky Telefon: +420 371 121 539
Mail: iveta.borkovicova@zskozojedy.eu
Nepedagogičtí pracovníci ZŠ Funkce Kontakt
Petra Ouhrabková vedoucí ŠJ Telefon: +420 371 121 538
Mobil: +420 605 056 664
Mail: jidelna.kozojedy@seznam.cz
Anna Urbanová hlavní kuchařka Telefon: +420 371 121 538
 Mail: anna.urbanova@zskozojedy.eu
Jiřina Správková kuchařka Telefon: +420 371 121 538
 Mail: jirina.spravkova@zskozojedy.eu
Kateřina Benešová kuchařka Telefon: +420 371 121 538
 Mail: katerina.benesova@zskozojedy.eu
Václav Král údržbář, topič Telefon: +420 371 121 536
Mail: vaclav.kral@zskozojedy.eu
Kamila Zíková školnice, uklízečka Telefon: +420 371 121 539
 Mail: kamila.zikova@zskozojedy.eu
Natálie Hůlová domovnice, uklízečka Telefon: +420 371 121 536
 Mail: natalie.hulova@zskozojedy.eu