Pěvecké setkání žákyň ZŠ Kozojedy a klientů ÚSS Liblín

V pátek 17.5. 2019 se uskutečnilo společné pěvecké setkání žákyň ZŠ Kozojedy a klientů ÚSS Liblín.  Vystoupení si připravily dívky ve školní družině samy i s klavírním doprovodem. Společný zpěv všech zúčastněných byl odměnou jak pro děvčata, tak i pro klientky. Dívky odjížděly šťastné, že se jim podařilo seniorům udělat radost a že i smutné babičky dokázaly potěšit.  Věra Kovářová