ZŠ a MŠ Kozojedy, okres Plzeň-sever, p.o.

☎ +420 603 163 945     ✉ zskozojedyps@seznam.cz

„Buďme rodinnou školou, kde všichni – dítě, učitel i rodič – táhnou za jeden provaz.“

Úspěch žáků v projektu Badatel

Dne 12. června se tým sedmi žáků naší základní školy zúčastnil závěrečného klání v rámci vzdělávacího programu Badatel. Tato soutěž zahrnovala pět týmů ze čtyř různých škol, které se zapojily do celoročního projektu zaměřeného na výzkum vlivu zeleně na život v obci.

Během závěrečné prezentace náš tým představil průběh celoročního projektu, výsledky svého výzkumu a formuloval závěry. Porota, složená ze zástupců města Kralovice a odborných garantů, ocenila náš tým prvním místem. Vyzdvihli vysokou úroveň zpracování výsledků a jejich odprezentování žáky před porotou a devadesáti diváky v Santiniho sále v Plasích.

Zvláště je nadchl závěr prezentace, který žáci umístili do pohyblivého 3D modelu naší obce, naprogramovaného v hodinách informatiky během celého školního roku v prostředí cospace.edu.

pojďte se projít – načtěte odkaz, klikněte na spustit

(pro pohyb použijte šipky klávesnice):https://edu.cospaces.io/WWC-PCQ

Během školního roku se tým žáků druhého stupně naší základní školy věnoval různým měřením a badatelským pokusům. Od října do května dlouhodobě měřili teplotu a vlhkost v obci, pořizovali snímky povrchů pomocí termokamery a měřili intenzitu slunečního záření. Zjišťovali, jakým způsobem se v různých ročních obdobích ohřívají různá místa v obci, se zvláštním zaměřením na místa se zelení a bez zeleně. Dále zkoumali souvislost mezi intenzitou slunečního záření a nárůstem teploty vzduchu.

Úspěch našich žáků Jendy Štěrby, Pepy Jandy, Běly Havlíčkové, Elišky Havlové, Dana Švejkovského, Kuby Konvalinky a Tondy Štěrby v tomto projektu je důkazem jejich píle, kreativního přístupu a schopnosti aplikovat teoretické znalosti v praxi. Děkuji všem zúčastněným za jejich úsilí a gratuluji k dosaženému úspěchu. Tento projekt nejenže přinesl cenné poznatky o vlivu zeleně na mikroklima v naší obci, ale také výrazně přispěl k rozvoji vědeckého myšlení a praktických dovedností našich žáků.

Děkuji také všem mentorům, kteří žáky vedli a podporovali, odborným garantům z výzkumného centra ZČU – Ing. Jan Šroub, Ph.D. a Ing. Vladislav Lang, Ph.D. – za laskavý přístup a městu Kralovice za organizaci a podporu tohoto významného vzdělávacího programu.

Lenka Hodková

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email