Okresní kolo recitační soutěže v Nýřanech

Ve čtvrtek 16. 3. vyrazilo 5 nejlepších recitátorů naší školy do okresního kola recitační soutěže do Nýřan. Nervozita nás provázela již od výjezdu od školy a pohled na velké množství soutěžících nám na klidu moc nepřidal. Ale protože jsme byli výborně připraveni, tak se ostatní soutěžící mohli snažit jak chtěli, ale na nás neměli :D. Ve všech kategoriích jsme se umístili na „bedně“. V 1. kategorii se na 2. místě s postupem do krajského kola umístila Patricie Hodková, ve 2. kategorii se stala absolutní vítězkou Martina Vlková, která rovněž postoupila do krajského kola a v krajském kole se také předvede Terezie Hodková, která ve 3. kategorii skončila na 2. místě. Čestné uznání získala Karolína Ulrich a diplom za účast Matěj Moulis. Všem postupujícím budeme v krajském kole držet pěsti, aby všem ukázali, že žáci z malé kozojedské školy mají velké nadání.

                                                                                                                      Matěj Moulis

Zumba

Děkujeme paní Mgr. Vladimíře Mandausové a dětem zájmové útvaru Zumba za skvělé vystoupení na plesu SŠ v Kralovicích 20.1.2017 a také za vynikající výsledek a postup v soutěži Česko se hýbe ze dne 25.2. Děti čeká 2. června v Brně republikové finále.


Poděkování patří i rodičům těchto žáků za doprovod a podporu, které si velmi vážíme.

Projekt MAP – žádost školy o vyplnění rodiči a žáky

Beze jména

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368“.

Realizátorem projektu, který byl zahájen dne 1. září 2016 a bude ukončen 31. srpna 2018  je MAS Světovina o.p.s. a Město Kralovice.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), podpořen je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Kralovice tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, rodičů, žáků a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená především společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Kralovice. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným dokumentem, který zajistí konkretizaci strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu. Velmi cenným podkladem jsou vzdělávací potřeby a záměry zjištěné prostřednictvím osobních jednání a komunitního projednávání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičů, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, které povedou k jedinému hlavnímu cíli – zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Inovačním prvkem se jeví vytvoření podmínek pro partnerské aktivity s regionálními subjekty a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání a identifikování a řešení místně specifických problémů a potřeb.

Z MAP budou vycházet konkrétní projekty a aktivity, které budou navázány jak na čerpání evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly.

Podrobné informace o realizaci projektu naleznete ZDE.

 

Anketa pro rodiče ZDE.

Anketa pro žáky ZDE.

 

Soutěž Mladý chemik

Dne 10. ledna 2017 proběhla na Střední uměckoprůmyslové škole v  Karlových Varech praktická část regionálního kola soutěže Hledáme nového mladého chemika.
Do tohoto kola postoupilo 30 dětí, které ze zúčastnily teoretické části soutěže v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje (z celkového počtu 60 žáků). Za naši ZŠ vybojovali postup František a Anička Peterkovi.

Součtem bodů z obou částí získala Anička Peterková krásné i když trochu nevděčné 4. místo se 162 body (s 86 body ze sta z 3. kola). Bodový součet z obou částí regionálního kola rozhodl o třech soutěžících postupujících do posledního celorepublikového kola, od postupu tak Aničku dělilo několik málo bodů.

Velmi děkuji Aničce a Františkovi za skvělou reprezentaci školy a jejich nasazení, Aničce náleží obrovská gratulace k vynikajícímu výsledku.