Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

02/2020 přijat k základnímu vzdělávání

03/2020 přijat k základnímu vzdělávání

04/2020 přijat k základnímu vzdělávání

06/2020 přijat k základnímu vzdělávání

07/2020 přijat k základnímu vzdělávání

09/2020 přijat k základnímu vzdělávání

10/2020 přijat k základnímu vzdělávání

Zveme přijaté předškoláky a jejich zákonné zástupce na společné setkání 8. června 2020 v 15:00 do základní školy (učebna 1. třídy), kde dostanete základní informace k nástupu do 1. třídy a proběhne krátká motivační část s dětmi. Poprosíme o občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Na setkání se těší ředitelka školy a třídní učitelka Mgr. Hana Oliveriusová.

žádosti ke stažení:

V souvislosti s mimořádným opatřením vlády bude zápis probíhat od 1. 4. do 15. 4. 2020 a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V souladu s opatřením k zápisu, které vydalo MŠMT, přistupujeme k tomuto řešení ohledně zápisů do naší ZŠ pro školní rok 2020/2021 takto:

 Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (viz výše).

Způsob podání žádosti zvolí pro něho nejvýhodnější:

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání do schránky školy na budově Kozojedy 1 

Ředitelka školy vydá Rozhodnutí o přijetí a zveřejní přijaté žáky pod jejich registračními čísly na webových stránkách školy do 4. 5. 2020.

Osobní setkání se zapsanými dětmi proběhne po ukončení mimořádných opatření.

V případě, že zákonný zástupce bude žádat ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro své dítě a nemá dosud doporučení školského poradenského zařízení, podá nejen žádost o přijetí dítěte, ale zároveň i žádost o odklad povinné školní docházky (viz výše) a ředitelka školy přeruší řízení do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře.

Kozojedy 27. 3. 2020                       Mgr. Eva Doležalová, ředitelka školy

Přerušení výuky na školách – od středy 11. 3. 2020 do odvolání

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ:

Pokud budete potřebovat potvrdit pro svého zaměstnavatele ošetřovné na své dítě do 10-ti let, kontaktujte ředitelku školy na telefonu číslo 723 846 225 .

Formulář ke stažení zde:

Zde se nachází informace a formulář k vyplnění na pc:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-?fbclid=IwAR3_5OaGOt-ulrI8xBD_KK3sqaf2NHBmVxjd8XJghbEXhzwXeW7AuaD4m14

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ ZDRAVOTNÍ SITUACE

Žádáme zákonné zástupce, kteří v poslední době pobývali v oblastech zasažených koronavirem (zejména v Itálii), aby neposílali své děti do školy (ani do MŠ) po jarních prázdninách po dobu dvou týdnů. Upozornění se vztahuje i na děti, které přišly s někým takovým do styku.

O této skutečnosti informujte neprodleně ředitelku školy na telefonu: 723 846 225.

Na občany, kteří se vrátili od 7. března 2020 z Itálie, čeká ze zákona dvoutýdenní karanténa.

Každý žák, který se v pondělí dostaví do školy, bude osobně třídními učiteli dotázán na výše uvedené skutečnosti.

Neposílejte do školy ani děti, které v zasažených oblastech nebyly, ale nejsou zcela zdravotně v pořádku.

Na základě doporučení MŠMT upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých. V takovém případě budeme samozřejmě kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu.

O jarních prázdninách byla provedena dezinfekce školy, ve které se bude pokračovat i nadále. Věnujte zvýšenou pozornost dodržování hygienických zásad svých dětí.

Sledujte dále stránky školy.

Mgr. Eva Doležalová

ředitelka školy

Podrobnější informace naleznete v uvedených odkazech Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje a MŠMT.

Mimořádné opatření MZČR ze dne 6.3. 2020 – zde ….

KHS Pk – zde ….
MŠMT – zde ….

Pracovní činnosti

Malí kuchtíci

V rámci pracovních činností si žáci 3. a 4. třídy vyzkoušeli přípravu jednoduchého jídla. Nejprve jsme si nazdobili zmrzlinové poháry, jejichž příprava a hlavně následná konzumace všechny tak nadchla, že chtěli zkusit i něco složitějšího. Proto jsme se pustili do pečení pravé domácí pizzy včetně zadělávání těsta a nákupu všech potřebných surovin v místním Coopu. Byla to velká práce, ale výsledek stál za to, co myslíte?

Za spolupráci děkujeme všem kuchařkám z naší školní jídelny! 

:-)

Mgr. Monika Dibelková