Projekt MAP – žádost školy o vyplnění rodiči a žáky

Beze jména

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368“.

Realizátorem projektu, který byl zahájen dne 1. září 2016 a bude ukončen 31. srpna 2018  je MAS Světovina o.p.s. a Město Kralovice.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), podpořen je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Kralovice tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, rodičů, žáků a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená především společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Kralovice. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným dokumentem, který zajistí konkretizaci strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu. Velmi cenným podkladem jsou vzdělávací potřeby a záměry zjištěné prostřednictvím osobních jednání a komunitního projednávání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičů, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, které povedou k jedinému hlavnímu cíli – zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Inovačním prvkem se jeví vytvoření podmínek pro partnerské aktivity s regionálními subjekty a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání a identifikování a řešení místně specifických problémů a potřeb.

Z MAP budou vycházet konkrétní projekty a aktivity, které budou navázány jak na čerpání evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly.

Podrobné informace o realizaci projektu naleznete ZDE.

 

Anketa pro rodiče ZDE.

Anketa pro žáky ZDE.

 

Soutěž Mladý chemik

Dne 10. ledna 2017 proběhla na Střední uměckoprůmyslové škole v  Karlových Varech praktická část regionálního kola soutěže Hledáme nového mladého chemika.
Do tohoto kola postoupilo 30 dětí, které ze zúčastnily teoretické části soutěže v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje (z celkového počtu 60 žáků). Za naši ZŠ vybojovali postup František a Anička Peterkovi.

Součtem bodů z obou částí získala Anička Peterková krásné i když trochu nevděčné 4. místo se 162 body (s 86 body ze sta z 3. kola). Bodový součet z obou částí regionálního kola rozhodl o třech soutěžících postupujících do posledního celorepublikového kola, od postupu tak Aničku dělilo několik málo bodů.

Velmi děkuji Aničce a Františkovi za skvělou reprezentaci školy a jejich nasazení, Aničce náleží obrovská gratulace k vynikajícímu výsledku.

Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Ve čtvrtek 8.12.2016 se 3 žáci deváté třídy zúčastnili 2. kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, které proběhlo v Plzni.

Druhého kola se zúčastnilo celkem 60 dětí, maximální bodový zisk byl 100 bodů. Anna Peterková se celkově umístila na 13. místě s počtem bodů 76 a František Peterka na 26. místě s počtem bodů 63.

Oba svým výkonem získali postup do třetího praktického kola, které proběhne v Karlových Varech. 
 
Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy, všem účastníkům soutěže patří poděkování za účast.

Mikulášská nadílka ve škole

V pondělí 5.12.2016 se jako každoročně děti ze základní a mateřské školy dočkaly návštěvy vskutku pekelné. Po roce opět dorazili čerti. V doprovodu Mikuláše a andělů zvonili řetězy, mávali košťaty a táhli za sebou pytle na odnášení hříšníků. Naštěstí ve škole zůstali všichni žáci a žáčci, kterým se podařilo čerty obměkčit zpěvem koled či recitováním básniček.

Rozsvícení vánočního stromečku v Kozojedech

Dne 26.11 2016 se jako již tradičně konalo na návsi v Kozojedech slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Překvapením pro všechny byla hojná účast rodičů, dětí, prarodičů a mnoha dalších návštěvníků. Děti ze základní školy všem zpestřily čekání recitací, zpěvem a hrou na hudební nástroje. Vrcholem jejich vystoupení byla koleda Tichá noc (Silent night) zpívaná prvně v anglickém jazyce a poté česky. Děti byly odměněny velkým potleskem. Návštěvníci si v mrazivém podvečeru mohli dát na zahřátí svařené víno nebo čaj. Ke koupi byly na místě krásně ozdobené perníčky, po kterých se hned zaprášilo.

Po slavnostním rozsvícení stromečku měla projev místostarostka obce, která poděkovala žákům a organizátorům vystoupení a všem popřála krásné prožití vánočních svátků. Zároveň vyzvala všechny přítomné děti, aby si přišly pro vánoční balíček, který pro ně obec přichystala jako překvapení.

Děkujeme všem, kteří upekli a ozdobili pro děti i dospělé perníčky a přichystali občerstvení pro všechny přítomné. Díky patří také paní učitelce Janě Soukupové a ředitelce školy Evě Doležalové, které s dětmi nacvičily večerní vystoupení, dále pak panu Petru Němcovi za pěkné ozvučení akce a samozřejmě obecnímu úřadu Kozojedy.

Hodina s kytarou Vladimíra Hirta

V podvečer, v sobotu 5. 11. 2016 se od 16:00 konal kytarový recitál – Hodina s kytarou našeho bývalého ředitele školy Vladimíra Hirta. Ve zcela zaplněném kostele sv. Mikuláše, kozojedské Santiniho architektonické dominantě, jsme strávili příjemnou hodinku. V té nás hlavní protagonista provedl nejen hudbou, ale i mluveným slovem. Zazněl průřez kytarové literatury od renesance až po 20. století. Jako host tohoto koncertu vystoupil žák naší školy Martin Šubrt.

Vladimíru Hirtovi patří velké poděkování za tento krásný kulturní zážitek, kterým obohatil kulturní život zdejší obce.

Mgr. Eva Doležalová

v-hirt-2

Divadelní představení v kulturním domě

Dne 24.11.2016 se již podruhé konalo divadelní představení v Kulturním domě Kozojedy. Přijeli opět herci z Divadélka pro školy z Hradce Králové a opět jsme byli velmi spokojeni. Divadelní cestopis žáky II. stupně provedl divadelními hrami známých světových i českých autorů od renesance po 20. století, Dobrodružství veverky Zrzečky pak pobavil i poučil žáčky 1. stupně a mateřské školky.

Sponzorský dar

Manželé Prusíkovi věnovali škole sponzorský dar v hodnotě 6 450 Kč (koberec do třídy, lišty na chodbě). Moc děkujeme.