Den otevřených dveří s Badatelským kroužkem

Dnes 15. června odpoledne se na dvě hodiny otevřely dveře druhého stupně základní školy pro všechny příznivce vědeckého bádání. Děti si připravily různá stanoviště plná pokusů. U vchodu všechny přivítal Olda Štěrba a pak je on a Karolka Ulrich učili základům mikroskopování, Lucka Lomičková vysvětlovala spolu s Páťou Hodkovou chromatografii, Majda Řenčová seznámila všechny s nenewtonovskou kapalinou pomocí pokusů se škrobem, Vítek Havlíček zařídil výbuch sopky, Anička Ciprová předvedla hořlavost silic citrusů. Celá jedna třída byla věnována elektronickým pokusům, které si pomocí stavebnice Lego mindstorms připravili Martin Šubrt s Matějem Moulisem, u Ondry Lomičky, Honzy Blechy a Honzy Švejkovského se s použitím sady Pasco měřila teplota, tlak a síla. Na posledním stanovišti nabídla Terka Hodková plamenové zkoušky alkalických kovů. Členové kroužku sklidili obrovskou pochvalu, která pro ně byla asi tím nejlepším oceněním jejich celoroční práce. Byli skvělí!

 

ROBOTI Lego mindstorms
CHROMATOGRAFIE
SOPKA
CHROMATOGRAFIE
MĚŘENÍ TEPLOTY
MIKROSKOPOVÁNÍ

Školní výlet

Environmentální centrum Krsy a ZOO Plasy

 

V květnu jsme navštívili environmentální centrum Krsy na severním Plzeňsku. Jedná se o společný projekt občanského sdružení Aktivity PRO a bavorského Naturparku.

Absolvovali jsme vzdělávací dopoledne v nízkoenergetické dřevostavbě se solárními panely a tepelným čerpadlem, děti získaly nové informace o obnovitelných zdrojích energie, vzniku života na Zemi, ekologii, potravinách a udržitelném způsobu života.

Souběžně se vzdělávacími aktivitami probíhaly skupinové práce dětí zaměřené na ověřování jejich znalostí z oblasti přírody.

Těší nás, že přírodovědné znalosti našich dětí spolu s jejich aktivním nasloucháním a opravdovým zájmem o environmentální tématiku oslovily ředitele projektu pana Houdu natolik, že se naše děti pátého až devátého ročníku pojedou 28. června 2018 vzdělávat přímo do centra v bavorském Naturparku. Je to ocenění za jejich přístup a chování. Zároveň dojde k naplnění slibu, že se v letošním roce dostanou děti do další cizí země po loňské Itálii.

V odpoledních hodinách jsme pak všichni relaxovali v ZOO v Plasích a školní výlet jsme zakončili na místním mini golfu. Vstup do areálu nám zaplatil pan Švejkovský. Sponzoroval i žákům 1. stupně stejný program s animátorem v celé ZOO. Velmi děkujeme.

 
 

Mgr. Lenka Hodková

 

 

Jazyková animace a divadelní představení Zápisník zmizelého

Ráno 11. 5. 2018 bylo pro žáky 8. a 9. třídy krušné, museli totiž vstávat o poznání dříve, než jsou zvyklí. Už v 8 hodin nás totiž na plzeňském náměstí čekala slečna Veronika, která pro nás připravila jazykovou animaci v německém jazyce. V jejím průběhu jsme viděli model Plzně v budově radnice, ukázala nám Velkou synagogu, prošli jsme Smetanovými a Křižíkovými sady a vyfotili se u fontány naproti budově Západočeského muzea. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Před desátou hodinou jsme se přesunuli k budově Nového divadla, kde jsme na Malé scéně zhlédli představení Zápisník zmizelého. Toto představení bylo speciálně připraveno pro školy, na počátku nás přivítal pan docent Otava, ředitel celého Divadla Josefa Kajetána Tyla, pronesl úvodní slovo. Po představení, které kombinovalo prvky činohry a baletu, následovala beseda s herci. Žáci měli možnost zeptat se na cokoliv, co je zajímalo. Závěrečným bodem programu byla krátká prohlídka zákulisí Nového divadla.
 

Krajská soutěž v recitaci – Horšovský Týn 9. 4. 2018

Tři soutěžící, tři výhry, dva postupy do celostátní přehlídky ve Svitavech

Obrovskou radost jsme prožili po vyhlášení výsledků krajské soutěže v recitaci, kam se probojovala vítězstvím v okrese tři děvčata ve třech kategoriích. V každé kategorii vystoupilo 14 účinkujících a dva nejlepší recitátoři postupují do celostátní přehlídky. Do Svitav vycestuje Karolína Ulrich (5. třída) a Terezie Hodková (8. třída). Od 8. 6. do 10. 6. 2018 je čekají 3 dny inspirativních setkání a práce s herci, moderátory a divadelníky. Natálie Soukupová (3. třída) patřila také mezi dvě nejúspěšnější soutěžící, ale nejmladší kategorie bohužel nepostupuje.

Vyhrát v okrese je úspěch, vyhrát kraj vyžaduje velké úsilí a talent, zúčastnit se celostátní přehlídky je obrovská pocta a zážitek. Zasloužený dík našim děvčatům. Jsem na vás pyšná.

                                                                                                                      Eva Doležalová

Projekt MAP – žádost školy o vyplnění rodiči a žáky

Beze jména

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368“.

Realizátorem projektu, který byl zahájen dne 1. září 2016 a bude ukončen 31. srpna 2018  je MAS Světovina o.p.s. a Město Kralovice.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), podpořen je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Kralovice tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, rodičů, žáků a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená především společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Kralovice. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným dokumentem, který zajistí konkretizaci strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu. Velmi cenným podkladem jsou vzdělávací potřeby a záměry zjištěné prostřednictvím osobních jednání a komunitního projednávání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičů, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, které povedou k jedinému hlavnímu cíli – zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Inovačním prvkem se jeví vytvoření podmínek pro partnerské aktivity s regionálními subjekty a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání a identifikování a řešení místně specifických problémů a potřeb.

Z MAP budou vycházet konkrétní projekty a aktivity, které budou navázány jak na čerpání evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly.

Podrobné informace o realizaci projektu naleznete ZDE.

 

Anketa pro rodiče ZDE.

Anketa pro žáky ZDE.