žádosti ke stažení:

V souvislosti s mimořádným opatřením vlády bude zápis probíhat od 1. 4. do 15. 4. 2020 a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V souladu s opatřením k zápisu, které vydalo MŠMT, přistupujeme k tomuto řešení ohledně zápisů do naší ZŠ pro školní rok 2020/2021 takto:

 Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (viz výše).

Způsob podání žádosti zvolí pro něho nejvýhodnější:

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání do schránky školy na budově Kozojedy 1 

Ředitelka školy vydá Rozhodnutí o přijetí a zveřejní přijaté žáky pod jejich registračními čísly na webových stránkách školy do 4. 5. 2020.

Osobní setkání se zapsanými dětmi proběhne po ukončení mimořádných opatření.

V případě, že zákonný zástupce bude žádat ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro své dítě a nemá dosud doporučení školského poradenského zařízení, podá nejen žádost o přijetí dítěte, ale zároveň i žádost o odklad povinné školní docházky (viz výše) a ředitelka školy přeruší řízení do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře.

Kozojedy 27. 3. 2020                       Mgr. Eva Doležalová, ředitelka školy

Přerušení výuky na školách – od středy 11. 3. 2020 do odvolání

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ:

Pokud budete potřebovat potvrdit pro svého zaměstnavatele ošetřovné na své dítě do 10-ti let, kontaktujte ředitelku školy na telefonu číslo 723 846 225 .

Formulář ke stažení zde:

Zde se nachází informace a formulář k vyplnění na pc:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-?fbclid=IwAR3_5OaGOt-ulrI8xBD_KK3sqaf2NHBmVxjd8XJghbEXhzwXeW7AuaD4m14

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ ZDRAVOTNÍ SITUACE

Žádáme zákonné zástupce, kteří v poslední době pobývali v oblastech zasažených koronavirem (zejména v Itálii), aby neposílali své děti do školy (ani do MŠ) po jarních prázdninách po dobu dvou týdnů. Upozornění se vztahuje i na děti, které přišly s někým takovým do styku.

O této skutečnosti informujte neprodleně ředitelku školy na telefonu: 723 846 225.

Na občany, kteří se vrátili od 7. března 2020 z Itálie, čeká ze zákona dvoutýdenní karanténa.

Každý žák, který se v pondělí dostaví do školy, bude osobně třídními učiteli dotázán na výše uvedené skutečnosti.

Neposílejte do školy ani děti, které v zasažených oblastech nebyly, ale nejsou zcela zdravotně v pořádku.

Na základě doporučení MŠMT upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých. V takovém případě budeme samozřejmě kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu.

O jarních prázdninách byla provedena dezinfekce školy, ve které se bude pokračovat i nadále. Věnujte zvýšenou pozornost dodržování hygienických zásad svých dětí.

Sledujte dále stránky školy.

Mgr. Eva Doležalová

ředitelka školy

Podrobnější informace naleznete v uvedených odkazech Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje a MŠMT.

Mimořádné opatření MZČR ze dne 6.3. 2020 – zde ….

KHS Pk – zde ….
MŠMT – zde ….

Pracovní činnosti

Malí kuchtíci

V rámci pracovních činností si žáci 3. a 4. třídy vyzkoušeli přípravu jednoduchého jídla. Nejprve jsme si nazdobili zmrzlinové poháry, jejichž příprava a hlavně následná konzumace všechny tak nadchla, že chtěli zkusit i něco složitějšího. Proto jsme se pustili do pečení pravé domácí pizzy včetně zadělávání těsta a nákupu všech potřebných surovin v místním Coopu. Byla to velká práce, ale výsledek stál za to, co myslíte?

Za spolupráci děkujeme všem kuchařkám z naší školní jídelny! 

:-)

Mgr. Monika Dibelková

Úspěch našich recitátorek v celostátní soutěži se nám po roce opět podařilo obhájit

7. listopadu 2019 se konal sedmý ročník Celostátní recitační přehlídky dětských recitátorů „Ležácké veršování“ organizovaný Památníkem Lidice a Památníkem Ležáky u příležitosti Dne válečných veteránů.

V této soutěži naši školu skvěle reprezentovala žákyně pátého ročníku Natálie Soukupová, která ve své kategorii vyhrála stejně jako loni. Zdá se to být až neuvěřitelné, že se Natálce povedlo obhájit znovu prvenství. Mezi mladé nadějné recitátorky začínají právem patřit i Běla Havlíčková a Eliška Havlová, které obsadily 2. a 3. místo v 1. kategorii. Svým výkonem zaujaly porotu i Patricie Hodková a Karolína Ulrich.

Nádherného přivítání se nám po náročném dni a dlouhé cestě z Ležáků dostalo od „uvítacího výboru“ hasičů z obce Bohy, kterým tímto moc děkujeme. Přivítali nás ve svých slavnostních uniformách před budovou školy v Kozojedech za doprovodu hasičské sirény, otevřením dětského šampaňského, předáním růží a bonboniér. Na takové ovace jen tak nezapomeneme.

Děkujeme všem účastníkům za vynikající reprezentaci školy v celostátní soutěži a přejeme mnoho dalších úspěchů! Velký dík patří i panu Havlíčkovi, který s námi strávil celý den v Ležákách a sponzoroval tuto cestu i s odměnou pro naše recitátory.

                                                                                                             Eva Doležalová

Uvítací výbor Hasičů

Tma a život – žáci základních škol zjišťovali jaké je to nevidět

Dne 10. 10. 2019 proběhl v hale TJ Lokomotiva první ročník interaktivní soutěže Tma a život pro základní školy Plzeňského kraje na podporu Světového dne zraku. Soutěže se zúčastnilo 11 škol z Plzně a okolí. Deset škol soutěžilo a jedenáctá škola byla hostem. Základní a mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči pomohla také připravit část programu společně s Tyflo centrem v Plzni. Do soutěže jsme pozvali ZŠ Zruč–Senec, Manětín, Kožlany, Nýřany, Kozojedy, 16. ZŠ Plzeň, 17. ZŠ Plzeň, 22. ZŠ Plzeň, 28. ZŠ Plzeň a Sportovní gymnázium v Plzni.

V soutěži vyhrála ZŠ Kozojedy a odnesla si ceny v podobě puzzlí pro každého, které věnovalo Optik studio Josefa Švarce v Plzni.

Děkujeme.

Text i fotografie jsou převzaté ze stránek:

https://www.radovanek.cz/vyznamne-projekty/tma-a-zivot-darkness-and-life/489-zaci-zakladnich-skol-zjistovali-jake-je-to-nevidet