Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

02/2020 přijat k základnímu vzdělávání

03/2020 přijat k základnímu vzdělávání

04/2020 přijat k základnímu vzdělávání

06/2020 přijat k základnímu vzdělávání

07/2020 přijat k základnímu vzdělávání

09/2020 přijat k základnímu vzdělávání

10/2020 přijat k základnímu vzdělávání

Zveme přijaté předškoláky a jejich zákonné zástupce na společné setkání 8. června 2020 v 15:00 do základní školy (učebna 1. třídy), kde dostanete základní informace k nástupu do 1. třídy a proběhne krátká motivační část s dětmi. Poprosíme o občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Na setkání se těší ředitelka školy a třídní učitelka Mgr. Hana Oliveriusová.

žádosti ke stažení:

V souvislosti s mimořádným opatřením vlády bude zápis probíhat od 1. 4. do 15. 4. 2020 a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V souladu s opatřením k zápisu, které vydalo MŠMT, přistupujeme k tomuto řešení ohledně zápisů do naší ZŠ pro školní rok 2020/2021 takto:

 Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (viz výše).

Způsob podání žádosti zvolí pro něho nejvýhodnější:

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání do schránky školy na budově Kozojedy 1 

Ředitelka školy vydá Rozhodnutí o přijetí a zveřejní přijaté žáky pod jejich registračními čísly na webových stránkách školy do 4. 5. 2020.

Osobní setkání se zapsanými dětmi proběhne po ukončení mimořádných opatření.

V případě, že zákonný zástupce bude žádat ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro své dítě a nemá dosud doporučení školského poradenského zařízení, podá nejen žádost o přijetí dítěte, ale zároveň i žádost o odklad povinné školní docházky (viz výše) a ředitelka školy přeruší řízení do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře.

Kozojedy 27. 3. 2020                       Mgr. Eva Doležalová, ředitelka školy